Domů » Výstavy

Výstavy

Knihovědné oddělení KNAV připravuje panelové výstavy k zajímavým tématům z dějin knižní kultury. Výstavy jsou v posledních letech prezentovány v rámci Týdne vědy a techniky, každoročně pořádaného AV ČR.

Všechny níže zmíněné výstavy nabízí Knihovna AV ČR k bezplatnému zapůjčení odborným institucím, v případě zájmu se obracejte na kvo@knav.cz.

Panelová výstava upozorňovala na historiografické a místopisné dílo jezuitského učence Bohuslava Balbína (1621–1688) prostřednictvím ...
Přestože existovaly snahy zamezit vzniku Husova kultu, krátce po kostnické exekuci se začala vyobrazení Mistra objevovat v různých formách ...
Výstava představuje literaturu s tematikou vzduchoplavby, která začala vycházet poté, co se v polovině roku 1783 uskutečnily ve Francii pr ...
Prostřednictvím vybraných ukázek z tištěné literární produkce, dochované v našich historických knižních fondech, nabídla výstava představu ...
Reprodukovanými ukázkami z tisků dochovaných z produkce soudobých tiskáren výstava poskytla náhled do života českých zemí v době, která za ...
Uspořádáním výstavy o knihovně pánů z Rožmberka spojila Knihovna Akademie věd ČR program Týdne vědy a techniky se 400. výročím odchodu vli ...
Výstava přiblížila pramenné bohatství těšínských knižních sbírek, o které od roku 1994, kdy byla založena, pomáhá pečovat Książnica Cieszy ...
Výstava přiblížila cestu české encyklopedistiky a její propojení s polygrafickými technikami od nejstarších dob až po současnost, připomně ...
Výstava přiblížila obsah Encyklopedie knihy – knihtisk a příbuzné obory v 15. až 19. století knihy, jejímž autorem je PhDr. Petr Voit. Pro ...
Výstava mapuje osudy nejvzácnějšího exempláře historického fondu KNAV, jíž je rukopisná latinská bible, zvaná Martinická. Pochází přibližn ...
Nákupní košík