Egypt v literatuře před polovinou 19. století

 

  • Výstava proběhla ve dnech 4. listopadu 2013 až 31. března 2014.
  • Byla přístupná od pondělí do pátku, od 9 do 19 hod., ve vstupním prostoru studovny Knihovny AV ČR (Národní 3, Praha 1)
  • Vstup zdarma
  • Prostřednictvím vybraných ukázek z tištěné literární produkce, dochované v našich historických knižních fondech, nabídla výstava představu o tom, jaké znalosti mohli zásluhou knihtisku získat obyvatelé zemí Českého království o Egyptě. Byla to rozmanitost od egyptských témat ve vydáních spisů antických autorů a v biblických příbězích, kromě Nového zákona a katechismů oblíbených i v kramářských tiscích, přes cestopisy, zprávy misionářů a první naučné spisy z počátků egyptologie až po komiksové ztvárnění dějin starého Egypta. Inspirací pro výstavu se stal významný archeologický objev hrobového komplexu s pilířovým dvorem princezny Šeretnebtej z 5. dynastie ve 3. tisíciletí př. Kr., nalezený v loňském roce pracovníky Českého egyptologického ústavu v jižním Abúsíru.
  • Informační leták výstavy ke stažení

Technický popis:

  • 9 panelů
  • Rozměr: 1000 × 1455 mm