Domů » Výstavy » Egypt v literatuře před polovinou 19. století

Egypt v literatuře před polovinou 19. století

Egypt v literatuře před polovinou 19. století
  • Prostřednictvím vybraných ukázek z tištěné literární produkce, dochované v našich historických knižních fondech, nabídla výstava představu o tom, jaké znalosti mohli zásluhou knihtisku získat obyvatelé zemí Českého království o Egyptě. Byla to rozmanitost od egyptských témat ve vydáních spisů antických autorů a v biblických příbězích, kromě Nového zákona a katechismů oblíbených i v kramářských tiscích, přes cestopisy, zprávy misionářů a první naučné spisy z počátků egyptologie až po komiksové ztvárnění dějin starého Egypta. Inspirací pro výstavu se stal významný archeologický objev hrobového komplexu s pilířovým dvorem princezny Šeretnebtej z 5. dynastie ve 3. tisíciletí př. Kr., nalezený v loňském roce pracovníky Českého egyptologického ústavu v jižním Abúsíru.
  • Výstava probíhala ve dnech 4. listopadu 2013 až 31. března 2014 ve vstupním prostoru studovny Knihovny AV ČR.

Informační leták výstavy ke stažení

Technický popis:

  • 9 kapa panelů
  • rozměr: 1000 × 1455 mm
  • kapa háčky nejsou součástí výstavy
Nákupní košík