Domů » Metodologie

Metodologie

Definice bohemik

Pro BCBT je zpracována tiskařská produkce 15. – 18. století podle následujících kritéri:

Místo tisku

Cizojazyčné tisky z tiskáren na území dnešní České republiky bez ohledu na národnost autora a literární žánr s výjimkou úředních tisků (tiskařská bohemika).

Autor díla

Zahraniční cizojazyčná vydání děl autorů pocházejících z území dnešní České republiky (autorská bohemika).

Obsah díla

Cizojazyčné spisy vydané v zahraničí, jestliže se svým obsahem vztahují k českému, moravskému či slezskému prostředí (obsahová bohemika).

Desiderata

Desiderata jsou bohemikální tisky zjištěné v sekundární literatuře nebo v knihovních katalozích, které dosud nebyly popsány podle exempláře. Některá vydání jsou nejistá nebo nedoložená dochovaným výtiskem. Identifikaci desiderát komplikuje často zkrácený nebo parafrázovaný název či nedostatečné údaje. Ověřování desiderátních tisků a jejich zpracování do databáze průběžně probíhá.

Samostatně byly zpracovány bibliografie spisů významných osobností J. A. Komenského a Bohuslava Balbína (1.část, 2. část), které byly publikovány samostatně. 

Metodologie popisu

Bohemikální edice jsou podrobně analyticko-bibliograficky popisovány podle dochovaného exempláře. Dnešní zásady popisu preferují formu zkráceného záznamu (jmenný popis, názvové údaje, nakladatelské údaje, rozsah a formát, věcný popis, odkaz na odbornou literaturu a informace o dochovaných exemplářích).

Původní metodika zahrnovala i opis titulního listu v plném transliterovaném znění, impresum v původní podobě, rozpis vnitřních textových částí díla (paratexty) a typologicko-typografický popis (knižní dekor, zvláštnosti sazby, tiskařské a nakladatelské signety, ilustrační doprovod včetně jmen rytců, autorů předloh atd.).

Tyto údaje dnes nahrazuje připojená digitální kopie exempláře popisovaného vydání a možnost vyhledávání v databázi dle jmenného a věcného popisu.

Nákupní košík