Domů » Databáze

Databáze

Integrované databáze bohemikálních rukopisů, národní retrospektivní bibliografie starých tisků do roku 1800 (KPS a BCBT) a moderní odborné kodikologické a knihovědné literatury.
Databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800.
Databáze moderní oborové literatury ke knižní kultuře v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století.
Databáze dochovaných exemplářů knih (v evropských, zejména švédských knihovnách), které byly jako součást válečné kořisti na sklonku třicetileté války odvezeny z českých zemí do Švédska.
Databáze ilustrací ve starých tiscích vydaných v českých zemích do poloviny 16. století.
Databáze ilustrací z různých vydání Ovidiových Proměn z fondu KNAV.
Nákupní košík