Domů » Historie BCBT

Historie BCBT

Práce na bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků začaly v lednu 1955. Od počátku byla chápána jako doplněk Knihopisu. Podrobné analytické popisy jednotlivých vydání bohemikálních tisků byly zpracovávány na katalogové karty. Od 90. let se záznamy zapisují do elektronické databáze. V současné době databáze BCBT eviduje cizojazyčné bohemikální prvotisky, tiskařská bohemika 16.–18. století, obsahová a autorská bohemika 18. století a desideráta. Část obsahových a autorských bohemik 16.–17. století v databázi zatím není zapsána, jejich popisy jsou zpřístupněné na digitalizovaných kartotéčních lístcích (obsahová bohemika 16. století, obsahová bohemika 17. století).

Databáze BCBT se stále doplňuje o nové bibliografické záznamy i další selekční údaje včetně signatur dochovaných exemplářů v českých i zahraničních knihovnách. Postupně doplňujeme linky na digitální kopie tisků v českých i zahraničních knihovnách, cíleně výběrově digitalizujeme a upravujeme záznamy spisů zatím známých jen z literatury (tzv. desideráta).

Důležitým mezníkem je zapojení databáze BCBT do portálu Knihověda.cz a její virtuální spojení s databází Knihopis. Zpřístupnění obou databází české národní retrospektivní bibliografie pod společným vyhledávacím rozhraním zásadním způsobem zvyšuje badatelský komfort. Umožňuje také sdílení bibliografických dat z obou databází. Portál Knihověda.cz představuje základní infrastrukturu pro moderní výzkum české knižní kultury do roku 1800 a nabízí moderní nástroje pro výzkum starší české knižní kultury.

Nákupní košík