Domů » Knihy a dejiny

Knihy a dějiny

O časopisu

Časopis Knihy a dějiny je odborné recenzované periodikum, které od roku 1994 vydává s roční periodicitou Knihovna AV ČR. Časopis vychází v režimu Open Access a je zařazen do citačních databází Scopus, CEJSH, ERIH+ a platformy Recensio.net.

Časopis publikuje výsledky nejnovějšího bádání v oblasti dějin české knižní kultury do poloviny 19. století. Vedle pramenných a materiálových studií přináší recenze domácí i zahraniční knihovědné literatury a oborovou bibliografii moderní knihovědné literatury. 

Publikačním jazykem časopisu je čeština, od roku 2020 je vybraná studie překládána do angličtiny. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru výzkumu knižní kultury se Knihy dějiny snaží být publikační platformou nejen pro knihovědce, ale i pro badatele z příbuzných oborů, jako jsou literární věda, bohemistika či muzeologie.

Nákupní košík