O nás

Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR

Hlavním úkolem oddělení je heuristika a bibliografické zpracování pramenů k přehledu cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren v 16.–18. století. Na základě průzkumu tuzemských i zahraničních historických knižních sbírek a odborné literatury byly dosud shromážděny údaje o přibližně 47.000 bohemikálních vydáních. Z nich bylo cca 25.000 podrobně bibliograficky popsáno metodou de visu, zbývající část představují pouze stručné záznamy, převzaté z literatury nebo katalogů. Ze stávajících kartoték i nově popisovaných tisků je vytvářena databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT). Výsledky bibliografického výzkumu cizojazyčných bohemik jsou využívány pracovníky oddělení k sestavování tematických bibliografií a ke studiím z dějin českého knihtisku a knihoven a současně slouží jako podklady pro poskytování relevantních informací badatelské veřejnosti. Na dějiny knihy, knihtisku a knihoven v českých zemích do poloviny 19. století je také zaměřen časopis Knihy a dějiny, který oddělení vydává od r. 1994 (v češtině, s cizojazyčnými resumé), a stejnou náplň má databáze odborné knihovědné literatury, vytvářená v oddělení souběžně s bibliografickým výzkumem bohemikálních tisků.

Knihovědné oddělení také spravuje nejstarší historický knižní fond KNAV (cca 25.000 svazků rukopisů, prvotisků a starých tisků), jehož nejvzácnější knihou je rukopisná latinská bible, zvaná Martinická, přibližně ze 30. let 15. století s unikátním vyobrazením upálení M. Jana Husa.