Domů » Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT)

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT)

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) je elektronická databáze, která eviduje a zpřístupňuje cizojazyčnou tiskařskou produkci v latinkovém písmu vydanou v českých zemích do roku 1800. Částečně zahrnuje také bohemikální produkci zahraničních tiskáren a výběrově i data k české knižní ilustraci. BCBT tvoří spolu s databází Knihopis, která registruje jazykově české tisky, národní retrospektivní bibliografii starých tisků.

Nákupní košík