Knihovědné oddělení – Knihovna AV ČR, v. v. i.

Aktuálně

15.1.2021

Právě byl vydán časopis Knihy a dějiny č. 1-2, roč. 27, 2020

Nejnovější číslo časopisu Knihy a dějiny otevírá studie Petra Voita s výmluvným názvem Konfesionalita a mentalita mezi koncem 15. a druhou polovinou 16. století pohledem české knižní kultury. Autor v ní charakterizuje vliv náboženského cítění české společnosti na podobu domácí knižní kultury. Tato pilotní studie vychází i v anglickém překladu, čímž se redakce Knih a dějin snaží zpřístupnit výsledky domácího bádání ve větší míře také zahraničnímu publiku. Další studie jsou založeny na analýze vybraných pramenů nebo souborů. Veronika Sladká ve svém příspěvku zkoumá důmyslný typografický systém, který ve své tištěné produkci používala Jednota bratrská. Natálii Krátké se podařilo na základě paleografického studia vybraných hudebních pramenů identifikovat dosud neznámou písařskou dílnu působící v Praze na přelomu 16.–17. století. Díly Jana Marciho z Kronlandu se ve svém příspěvku zabývá Markéta Ivánková. Nerecenzovanou část tvoří materiálová studie Ludmily Fiedlerové o dějinách knihovny Sidonie Nádherné a připomínka neblaze proslulé Akce K z pera Anežky Baďurové. Kromě studií a materiálií přinášejí Knihy a dějiny tradičně i knižní recenze, zprávy a výběr nejnovějších studií s knihovědnou tematikou. Číst dále »

5.12.2020

Vychází Paralelní existence

Jak vedle sebe v počátcích knihtisku existovaly rukopisné knihy a knihy tištěné? Jak se vyvíjely literární texty a žánry po nástupu knihtisku? Jak se v té době měnila výtvarná složka knih a také strategie jednotlivých aktérů podílejících se na jejich vzniku a distribuci? Publikaci Paralelní existence připravenou ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Knihovnou Akademie věd ČR vydává v edici Knižní kultura 25. listopadu vydavatelství Academia. Editorkami knihy jsou PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. , Mgr. Andrea Jelínková a PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
Číst dále »

1.11.2020

ONLINE Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR

Srdečně Vás zveme na 20. ročník vědecko-popularizačního festivalu Týden vědy a techniky AV ČR – letos poprvé v online formě.

Nechte se inspirovat historickou ilustrací a zúčastněte se literární soutěže IluStory.

Zhlédněte některou z přednášek věnovaných nesmrtelným Ovidiovým Proměnám, jejich vlivu na umění raného novověku v Čechách a na Moravě nebo jejich zobrazování v knižních ilustracích.

Ovidiovy Proměny budou také hlavním tématem online diskuzního setkání.

Číst dále »

20.10.2020

Konference Knihověda.cz – česká knižní kultura online

Konference Knihověda.cz – česká knižní kultura online se bude konat 26. října 2020 v prostorách Akademického konferenčního centra, Husova 4a, Praha 1. Cílem konference je představit výzkumný potenciál webového portálu Knihověda.cz. pro odborníky z různých badatelských oblastí a iniciovat širší metodologickou diskuzi o vývoji a dalším směřování … Číst dále »

Archiv aktualit