Knihovědné oddělení – Knihovna AV ČR, v. v. i.

 

Knihovědné oddělení sestavuje Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800, spravuje historický fond KNAV, vydává časopis Knihy a dějin a publikuje výsledky výzkumu knižní kultury.

 

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) je elektronická databáze, která eviduje zhruba 47.000 vydání bohemikálních tisků. Databáze BCBT, která eviduje přehled bohemikální produkce tiskáren v českých zemích a částečně v zahraničí, se stále průběžně doplňuje. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 je jednou z páteřních bibliografických databází portálu Knihověda.cz.

Historický fond KNAV tvoří na 25.000 svazků rukopisů, prvotisků a starých tisků. Vybrané tisky najdete v Digitální knihovně Akademie věd ČR.

Časopis Knihy a dějiny je odborný recenzovaný knihovědný časopis. Přináší studie z dějin knihtisku, knihy a knihoven v českých zemích, recenze a přehled oborové literatury.