Domů » Výzkumy

Výzkum

Soustředíme se na výzkum dějin knihoven, českých a moravských tiskáren a knižní ilustrace. Využíváme při něm i možnosti moderních technologií.

Zaměřujeme se především na výzkum evropských knižních sbírek v 16. a 17. století a na švédskou knižní kořist z českých zemí. Podrobněji se věnujeme tiskárně jednoty bratrské v Ivančicích a hebrejské tiskárně v Brně a Mikulově.

Pomocí digitálních technologií umožňujeme inovativní výzkum ilustrací bohemikálních tisků do poloviny 16. století. Zabýváme se i výzkumem provenience a knižní ilustrace v historickém fondu KNAV.

Projekt mapuje knihovny vědců a učenců v českých zemích od středověku do moderní doby. KNAV se zapojila provenienčním průzkumem knihovny Kr ...
Projekt se zaměřuje na výzkum knižní kořisti odvezené z českých zemí do Švédska v letech 1645–1648. Cílem je vyhodnotit význam a charak ...
Náplní projektu je zpracování a zpřístupnění ilustračního materiálu ve starých tiscích evidovaných v databázích české národní retrospektivn ...
Projekt podrobně popisuje knižní ilustrace deseti vydání Ovidiových Proměn ze 16.-18. století ve fondu KNAV. Umožňuje vyhledávání v databáz ...
Cílem projektu je vytvoření a rozvoj informačního a bibliografického portálu k výzkumu knižní kořisti z českých zemí, které byly odvezeny d ...
Cílem projektu je vytvoření virtuálního prostředí pro výzkum kulturního dědictví, konkrétně dějin české knižní kultury do roku 1800. Webový ...
Cílem projektu je kompletní analýza knihovny rakouského šlechtického rodu Becků z Leopoldsdorfu a její zařazení do kontextu šlechtických kn ...
Projekt bude prvním soustavným zpracováním důležité části nejrozsáhlejší soukromé knižní sbírky v českých zemích před rokem 1620 - rožmbers ...
Navrhovaný projekt podá první, dosud nejucelenější přehled vedut v tiscích z produkce tiskáren na území České republiky v 16.-18.století, z ...
Nákupní košík