Domů » Výstavy » Encyklopedie ve vědě a technice – Sto let Ottova slovníku naučného

Encyklopedie ve vědě a technice – Sto let Ottova slovníku naučného

Encyklopedie ve vědě a technice
  • Výstava přiblížila cestu české encyklopedistiky a její propojení s polygrafickými technikami od nejstarších dob až po současnost, připomněla i některá významná díla zahraniční. Na 12 panelech se snažila ilustrovat skutečnost, že Encyklopedie je vždy taková, jaká je doba, ve které vzniká, jací jsou lidé, kteří ji píší, a že v její konečné podobě se odráží úroveň vědy a techniky v době jejího vzniku. Největší prostor byl ovšem věnován Ottovu slovníku naučnému, jehož stoleté výročí výstavu inspirovalo.
  • Výstava proběhla ve dnech 30. října – 20. prosince 2008 ve dvoraně studovny KNAV.

Technický popis:

  • 7 kapa panelů
  • rozměr: 1200 × 855 mm
  • 8 zalaminovaných panelů
  • rozměr: 600 × 850 mm
  • kapa háčky nejsou součástí výstavy
Nákupní košík