Knihy v době panování Rudolfa II.

 

  • Výstava proběhla ve dnech 5. listopadu 2012–31. března 2013 ve studovně KNAV.
  • Reprodukovanými ukázkami z tisků dochovaných z produkce soudobých tiskáren výstava poskytla náhled do života českých zemí v době, která zaujímá v dějinách českého knihtisku pozoruhodné místo pokračujícím rozmachem nejen co do počtu vydaných knih, jejich tematické a literární rozmanitosti a vývojem typografické úpravy, ale též rozvojem knižního trhu a budováním knihoven na různých společenských úrovních. To vše ovlivněno děním v okolním světě i kosmopolitním prostředím císařského sídla.

 

001-knihy-v-dobe-panovani-rudolfa-II

002-sidla-tiskaren-v-cechach-a-na-morave-v-dobe-vlady-rudolfa-II

003-jazykova-rozmanitost-tisku-z-let-1576-1612

004-hebrejsky-knihtisk-rudolfinske-doby

005-co-nabizely-tiskarny-ctenarum-cestopisy

006-co-nabizely-tiskarny-ctenarum-prirucky

007-rudolfinska-kniha-jako-esteticky-artefakt

008-ceske-a-moravske-knihovny-v-dobe-rudolfa-II -cast-1

009-ceske-a-moravske-knihovny-v dobe-rudolfa-II-cast-2

Technický popis:

  • 9 kapa panelů
  • rozměr: 1000 × 1400 mm
  • kapa háčky nejsou součástí výstavy