Domů » Výstavy » Encyklopedie knihy

Encyklopedie knihy

Columna, Guido de- Historia destructionis Troiae, boh. Kronika trojánská, kolem 1485
  • Výstava přiblížila obsah Encyklopedie knihy – knihtisk a příbuzné obory v 15. až 19. století knihy, jejímž autorem je PhDr. Petr Voit. Prostřednictvím 2.420 hesel, 635 reprodukcí, několika rejstříků doplněných obsáhlým soupisem odborné literatury autor zpracoval příručku, jaká v české knihovědě nemá obdoby. Odborníkům, studentům i laickým zájemcům o dějiny knihtisku v období ruční sazby se přičiněním P. Voita dostalo základního kompendia, které shrnuje nejen současné poznatky českých i zahraničních badatelů, ale rovněž výsledky vlastního autorova studia pramenů. Do hesel Encyklopedie byly včleněny i některé údaje z rukopisného materiálu Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800, která se připravuje v Knihovědném oddělení KNAV.
  • Proběhla ve dnech 25. října – 25. listopadu 2007 ve dvoraně studovny KNAV.

Technický popis:

  • 8 zalaminovaných panelů
  • Rozměr: 610 x 850 mm
Nákupní košík