Domů » Výstavy » Dějiny Těšínského Slezska v knižních fondech a činnosti Těšínské historické knihovny

Dějiny Těšínského Slezska v knižních fondech a činnosti Těšínské historické knihovny

Dějiny Těšínského Slezska v knižních fondech
  • Výstava přiblížila pramenné bohatství těšínských knižních sbírek, o které od roku 1994, kdy byla založena, pomáhá pečovat Książnica Cieszyńska (Těšínská historická knihovna), spravující několik jedinečných knihovních celků, významných pro bádání jak regionálního, tak mezinárodního dosahu, s nezastupitelnou hodnotou pro studium dějin českých zemí. Představen byl nejen výběr vzácných knižních klenotů, ale též projekty, kterými se Książnica Cieszyńska stará o výzkumné zpřístupnění uchovávaných dokumentů i osvětově vzdělávací poznávání kulturně společenského života v minulosti města.
  • Výstava byla připravena ve spolupráci s Książnica Cieszyńska a proběhla ve dnech 2. listopadu 2009 – 31. ledna 2010 ve dvoraně studovny KNAV.

Technický popis:

  • 8 kapa panelů
  • rozměr: 610 x 850 mm
  • kapa háčky nejsou součástí výstavy
Nákupní košík