Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové

Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. (red. Anežka Baďurová). Praha, Knihovna Akademie věd ČR 1999 (2000). 380 s. (rozebráno)

Sbornik_Bohatcove

Obsah:

 • Susanne Beßlich: dopis
 • Katarína Závadová: dopis
 • Marie Bečková: „Manželko má milá, klénote můj, po Pánu Bohu nejdražší…“. K dedikacím a předmluvám českých spisů Komenského
 • Lenka Blažková: Veduty v české tiskařské produkci do roku 1620
 • Václav Bok: Zur kulturhistorischen Bedeutung von Simon Hüttels Chronik von Trautenau
 • Hildegard Boková: Zur Sprache des deutschen Gesangbuchs der Böhmischen Brüder von 1566
 • Josef Hejnic: Dodatek k Dodatkům Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl I. Prvotisky
 • Jan Heller: Teologický ráz Šestidílky
 • Jana Chadimová: Bibliofilství litoměřického biskupa hraběte Emanuela Arnošta Valdštejna (1716–1789) a jeho knihovna
 • Josef Johanides: O knihovně P. Františka de Paula Švendy
 • Jaroslava Kašparová: Podíl Sevilly na vydávání a šíření tištěných zpráv o událostech třicetileté války (Zprávy o událostech třicetileté války v sevillských bohemikálních tiscích)
 • Pravoslav Kneidl: Libri catenati
 • Jaroslav Kolár: Lidové čtení v proměnách času
 • Lubomír Konečný: Inconcussa manet: Emblematické supralibros Maríe Manrique de Lara y Mendoza
 • Hans-Joachim Koppitz: Prager Privilegien Kaiser Rudolfs II.
 • Antonín Kostlán: Anglické tisky s českou tematikou z let 1610-1660 (Sonda do fondů British Library v Londýně)
 • Hedvika Kuchařová: Zpráva o nálezu českého jednolistu
 • John Roger Paas: Political Journalism during the Thirty Years´War: The Reverend Martin Rinckart (1586–1649)
 • David Paisey: Adalbert Blumenschein (1720–1781) describes some Bohemian libraries
 • Jaroslav Pánek: Jan Zajíc z Házmburka and o osobním prožitku dějin (Nad korespondencí posluchačů rozhlasového cyklu o aristokratických dvorech)
 • Stanislav Petr: Bohemikální prvotisky a paleotypy v knihovně Litevské Akademie věd ve Vilniusu
 • Andrea Pokorná: Akademický tiskař Pavel Sessius
 • Pavel Preiss: Ikonografický program knihovny staroměstského kláštera servitů
 • Lenka Prudková: Štěpán Šafránek, tiskař z Velkého Meziříčí
 • Hans Rothe: Ein unbekannter Brief des Georgius Sadovius (jr.) an Comenius
 • Zdeněk Šimeček: Časopisy a jejich rozšiřování na Moravě do počátku 19. století
 • Petra Večeřová: Diadochos Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle
 • Eva Ryšavá: Několik dat ze životopisu dr. Mirjam Bohatcové
 • Dodatek k osobní bibliografii dr. Mirjam Bohatcové
 • Doslov ke sborníku (A. Baďurová)