Knihy na dvoře Rožmberků

Veselá, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků. Praha, Knihovna AV ČR, Scriptorium 2005. 359 s. + CD-ROM (rozebráno)

Knihy_na_dvore

Obsahem práce jsou dějiny a rozbor vynikající české šlechtické knihovny, jež v předbělohorském období obstála i ve srovnání s významnými středoevropskými knihovnami sběratelského zaměření. V roce 1649 se její velká část dostala do Stockholmu jako švédská válečná kořist, včetně originálního katalogu sepsaného Václavem Březanem v letech 1602–1608. Autorka vysvětluje vztah Rožmberků ke knižní kultuře i jejich čtenářské a sběratelské zájmy a na základě detailního rozboru cca 10.000 záznamů v Březanově rukopisném katalogu hodnotí skladbu rožmberské knihovny nejen z tematického, autorského a jazykového hlediska, nýbrž i s ohledem na druhy dokumentů, zastoupení produkce domácích tiskáren i tisků dedikovaných Rožmberkům. Zhodnocena je též úroveň zkoumaného katalogu a postupů v budování, správě i využívání rožmberské knihovny, vše nahlíženo poměry soudobé katalogizační a knihovnické praxe. Autorka rovněž prezentuje výsledky svého pátrání po exemplářích dochovaných do dnešních dnů z tohoto bohatého knižního celku a uchovávaných ve švédských i jiných institucích. Přílohou publikace, jaké se u nás ještě nedostalo žádnému historickému knižnímu celku, je i CD-ROM s celým naskenovaným rukopisným katalogem, přepsaným autorkou tak, aby bylo možné vyhledávat podle různých kritérií.