Humanismus v rozmanitosti pohledů

 

Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. K vydání připravili Anežka Baďurová, Kamil Boldan, Andrea Jelínková, Marta Vaculínová. Praha, Knihovna AV ČR, v. v. i., 2014. 488 s.

Objednávka »
Obsah »
Abstrakta »

Knihovna AV ČR vydala v říjnu 2014 u příležitosti významného životního jubilea PhDr. Josefa Hejnice, CSc., kolektivní monografii Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Ta sdružuje celkem 25 příspěvků z pera významných badatelů v oboru historie, archivnictví, filologie, knihovědy nebo bohemistiky z České republiky i ze zahraničí. Autoři a vydavatelé předkládají tento soubor studií a zamyšlení o humanismu odborné veřejnosti jako výraz úcty k vědecké erudici dr. Hejnice a zároveň jako odvážný pokus o vyjádření díků jubilantovi za vše, čím obohatil jejich znalosti a inspiroval jejich vlastní práci. Jak naznačuje název publikace, jejím ústředním tématem je humanismus nazíraný z nejrůznějších úhlů pohledu badatelského zájmu. Texty jsou rozděleny do pěti tematických kapitol věnovaných humanismu a jeho odkazu, rukopisné tradici a historii, humanistickým autorům a jejich dílu, dějinám knihtisku a knihoven. Doplňují je čtyři osobně laděné vzpomínky dlouholetých kolegů a přátel dr. Hejnice a také rozsáhlá bibliografie jubilantových prací. Odborné studie ve třech jazycích – čeština, němčina, angličtina – doprovázejí anglická resumé a abstrakta a také barevné přílohy.

humanismus-obalka