Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 27, 2020

100  vč. DPH

Nejnovější číslo časopisu Knihy a dějiny otevírá studie Petra Voita s výmluvným názvem Konfesionalita a mentalita mezi koncem 15. a druhou polovinou 16. století pohledem české knižní kultury. Autor v ní charakterizuje vliv náboženského cítění české společnosti na podobu domácí knižní kultury. Tato pilotní studie vychází i v anglickém překladu, čímž se redakce Knih a dějin snaží zpřístupnit výsledky domácího bádání ve větší míře také zahraničnímu publiku.

Kategorie:

Popis

Nejnovější číslo časopisu Knihy a dějiny otevírá studie Petra Voita s výmluvným názvem Konfesionalita a mentalita mezi koncem 15. a druhou polovinou 16. století pohledem české knižní kultury. Autor v ní charakterizuje vliv náboženského cítění české společnosti na podobu domácí knižní kultury. Tato pilotní studie vychází i v anglickém překladu, čímž se redakce Knih a dějin snaží zpřístupnit výsledky domácího bádání ve větší míře také zahraničnímu publiku.

Další studie jsou založeny na analýze vybraných pramenů nebo souborů.

Veronika Sladká ve svém příspěvku zkoumá důmyslný typografický systém, který ve své tištěné produkci používala Jednota bratrská.

Natálii Krátké se podařilo na základě paleografického studia vybraných hudebních pramenů identifikovat dosud neznámou písařskou dílnu působící v Praze na přelomu 16.–17. století.

Díly Jana Marciho z Kronlandu se ve svém příspěvku zabývá Markéta Ivánková.

Nerecenzovanou část tvoří materiálová studie Ludmily Fiedlerové o dějinách knihovny Sidonie Nádherné a připomínka neblaze proslulé Akce K z pera Anežky Baďurové.

Kromě studií a materiálií přinášejí Knihy a dějiny tradičně i knižní recenze, zprávy a výběr nejnovějších studií s knihovědnou tematikou.

Tištěnou verzi časopisu můžete zakoupit přímo zde, online verzi najdete na webových stránkách časopisu.

Další informace

Rok vydání

2020