Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 26, 2019

100  vč. DPH

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete studie věnované především dějinám knihtisku a knihoven. Pavel Trnka analyzuje složení knihovny pražského kazatele Jana Raymunda, Miroslav Myšák rukopisy v knihovně olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a Bořek Neškudla rukopisnou a tištěnou produkci Řehoře Hrubého z Jelení. Jiří Dufka mapuje dějiny knihtisku ve Znojmě a Kamil Boldan zpracování inkunábulí v Národní knihovně v Praze.

Kategorie:

Popis

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete studie věnované především dějinám knihtisku a knihoven. Pavel Trnka analyzuje složení knihovny pražského kazatele Jana Raymunda, Miroslav Myšák rukopisy v knihovně olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a Bořek Neškudla rukopisnou a tištěnou produkci Řehoře Hrubého z Jelení. Jiří Dufka mapuje dějiny knihtisku ve Znojmě a Kamil Boldan zpracování inkunábulí v Národní knihovně v Praze.

V nerecenzované části časopisu si můžete přečíst zprávy o dřevořezových štočcích otištěných v Melantrichových biblích, českém Almanachu Erharda Ertzlauba na rok 1527 a struktuře katalogu kapucínské knihovny v Mnichově Hradišti. Oddíl uzavírá příspěvek o novém nástroji pro výzkum českého knihtisku vyvinutém v rámci projektu Knihověda.cz, a sice interaktivní mapě tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800.

Časopis tradičně přináší také aktuální zprávy o knihovědných konferencích a setkáních, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury včetně výběru nejnovějších studií s knihovědnou tematikou.

Další informace

Rok vydání

2019