Projekty

Probíhající

 

Ukončené

  • Projekt Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách (Strategie AV21) – řešitel Mgr. Vojtěch Šícha
  • Projekt Signety tiskařů a nakladatelů v tiscích 16. a 17. století z fondu KNAV (Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy pěstovaných v AV ČR, klíčová oblast 28) – řešitelé PhDr. Anežka Baďurová, Mgr. Hana Beránková, Mgr. Marie Růžičková
  • Grantový projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 uchovávaných ve fondu KNAV (Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy (Projekt v oblasti č. 19: Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchovávání a zpracování informací, registrační číslo K8002119) – řešitelka Mgr. Hana Beránková a Mgr. Markéta Brabcová

 

Další ukončené projekty