Konference Knižní kultura české reformace

Dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci Knižní kultura české reformace, která bude věnována konfesijním aspektům české knižní kultury v raném novověku.

Konferenci pořádají Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Knihovnou AV ČR a Ústavem hudební vědy FF UK, konat se bude 5.–7. června 2019 v Zámeckém pivovaru v Litomyšli.

Program ke stažení (*.pdf)

Kontakty: