Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 28, 2021

250  vč. DPH

Knihy a dějiny 1-2/2021 otvírá studie Andrey Jelínkové nazvaná Z Mikulova do Brna – neumannovská tiskárna a její produkce. Autorka v ní přibližuje činnost této lokání dílny, která je jedinečná tím, že vznikla v 70. letech 18. století rozšířením jediné hebrejské tiskárny působící na Moravě. Příspěvek analyzuje tiskařskou produkci neumannovské dílny v kontextu soudobého moravského knihtisku a zamýšlí se nad její vydavatelskou strategií. Tato historicko-analytická studie vychází i v anglickém překladu.

104 in stock

Description

Knihy a dějiny 1-2/2021 otvírá studie Andrey Jelínkové nazvaná Z Mikulova do Brna – neumannovská tiskárna a její produkce. Autorka v ní přibližuje činnost této lokání dílny, která je jedinečná tím, že vznikla v 70. letech 18. století rozšířením jediné hebrejské tiskárny působící na Moravě. Příspěvek analyzuje tiskařskou produkci neumannovské dílny v kontextu soudobého moravského knihtisku a zamýšlí se nad její vydavatelskou strategií. Tato historicko-analytická studie vychází i v anglickém překladu. Tímto počinem chce redakce Knih a dějin zpřístupnit výsledky domácího bádání zahraničnímu publiku, a otevřít tak cestu k bádání o knižní kultuře v českých zemích na mezinárodní úrovni.

Studie Jany Vlachové s výmluvným názvem Ikonografie alegorického cyklu v traktátu Masopust z roku 1580 a její čtenářská recepce rozebírá ilustrační doprovod mravně výchovného díla, které vydal Jiří Melantrich v Praze. Autorka pátrá po důvodech omezené recepce této knihy v české společnosti 16. století.

Příspěvek Miroslava Myšáka Psalterium Olomucense vychází z průzkumu nově objeveného exempláře prvotisku vydaného v roce 1499 v brněnské dílně Konrada Stahela a Matthiase Preinleina a srovnává jej s dalšími dosud známými exempláři.

Dagmar Štefancová ve své studii Notované pergamenové vazby v Nostické knihovně detailně představuje více než šedesát pergamenových vazeb s notací dochovaných v Majorátní knihovně pánů z Nostic a Rienecka v Praze.

Název materiálové studie Petra Maška Omnes sunt quaterni, praeter … je důvěrně známý především těm knihovníkům, kteří zpracovávají staré tisky. Vychází z autorovy letité zkušenosti s katalogizací a popisem starých tisků, popisuje různé způsoby značení tiskařských složek v tiscích 15. a 16. století a navrhuje jejich bibliografický zápis.

Marta Vaculínová otvírá svým příspěvkem K termínům dedikant a dedikátor diskusi nad užíváním těchto termínů v české odborné literatuře a katalogizační praxi.

Kromě recenzovaných studií a materiálií přinášejí Knihy a dějiny tradičně i recenze domácí i zahraniční oborové literatury a výběr nejnovějších studií s knihovědnou tematikou.


Tištěnou verzi časopisu můžete zakoupit přímo zde, online verzi najdete na webových stránkách časopisu.

Additional information

Rok vydání

2021

Nákupní košík