Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 25, 2018

100  vč. DPH

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především studie věnované výzkumu české tiskařské produkce předbělohorského období. Ilustračním materiálem z dílny pražského tiskaře Mikuláše Štrause se ve svém příspěvku zabývá Jana Tvrzníková. Andrea Jelínková (Žánry a témata v produkci českých tiskáren 16. století) a Vojtěch Šícha (Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století) analyzují tisky vydané českými a moravskými tiskaři za přispění nových rešeršních možností, které jsou vytvářeny v rámci projektu Knihověda.cz.

96 in stock

Description

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především studie věnované výzkumu české tiskařské produkce předbělohorského období. Ilustračním materiálem z dílny pražského tiskaře Mikuláše Štrause se ve svém příspěvku zabývá Jana Tvrzníková. Andrea Jelínková (Žánry a témata v produkci českých tiskáren 16. století) a Vojtěch Šícha (Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století) analyzují tisky vydané českými a moravskými tiskaři za přispění nových rešeršních možností, které jsou vytvářeny v rámci projektu Knihověda.cz. Příspěvek Marty Hradilové je věnován dějinám knihovny kapucínského kláštera v Mnichově Hradiště a významu dobových katalogů pro výzkum těchto knižních sbírek.

V nerecenzované části časopisu si můžete přečíst zprávy o dvou nových internetových zdrojích pro výzkum české knižní kultury: prvním z nich je bibliograficko-informační portál Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648, který byl realizován v rámci programu Strategie AV21, druhým je internetová Encyklopedie knihy v českém a středověku a raném novověku, který je výstupem z projektu Knihověda.cz.

Časopis tradičně přináší také aktuální zprávy o knihovědných konferencích a setkáních, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury včetně výběru nejnovějších studií s knihovědnou tematikou.

Additional information

Rok vydání

2018

Nákupní košík