Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 24, 2017

100  vč. DPH

Knihovna AV ČR, v. v. i., a redakce časopisu Knihy a dějiny si dovolují současně s vydáním čísla 1-2/2017 časopisu Knihy a dějiny oznámit skutečnost, že tento časopis bude nadále souběžně s tištěnou podobou vycházet také v režimu Open Access.  V souvislosti s touto změnou vznikly nové webové stránky časopisu www.knihyadejiny.cz, které zpřístupňují veškeré články publikované v předešlých ročnících časopisu.

91 in stock

Description

Knihovna AV ČR, v. v. i., a redakce časopisu Knihy a dějiny si dovolují současně s vydáním čísla 1-2/2017 časopisu Knihy a dějiny oznámit skutečnost, že tento časopis bude nadále souběžně s tištěnou podobou vycházet také v režimu Open Access.  V souvislosti s touto změnou vznikly nové webové stránky časopisu www.knihyadejiny.cz, které zpřístupňují veškeré články publikované v předešlých ročnících časopisu.

Číslo 1-2, roč. 24 (2017) otvírá studie Davida Macha představující unikátně dochovaný tisk Pašije Pána našeho Jezu Krista z dílny Pavla Sessia vydaný v Praze roku 1623. Příspěvek  Veroniky Sladké věnovaný dějinám augustiniánské knihovny u sv. Tomáše navazuje na první část zveřejněnou v předešlém čísle, tentokrát se zabývá obdobím reformace a protireformace do konce 17. století. Markéta Kučerová představuje unikátní soubor kvakerských tisků ve fondu KNAV, stručně shrnuje dějiny kvakerského hnutí a uvádí i soupis kvakerské literatury ve fondu knihovny. Studie doplňují nálezové zprávy – první se věnuje dvěma tiskům Jednoty bratrské s dochovanými korektorskými a editorskými poznámkami a druhá přináší korekci životních dat Jana z Puchova. Časopis tradičně podává i aktuální zprávy o knihovědných konferencích a setkáních, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury včetně výběru nejnovějších studií s knihovědnou tematikou.

Additional information

Rok vydání

2017

Nákupní košík