Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 23, 2016

100  vč. DPH

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především pramenné studie věnované českým a moravským tiskařům. Jana Tvrzníková se zabývá ilustračním materiálem z produkce pražského tiskaře 16. století Michaela Peterleho, Miroslav Myšák analyzoval a edičně zpřístupnil příjmový deník olomoucké tiskařky Anny Alžběty Ettelové z poloviny 17. století.

95 in stock

Description

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především pramenné studie věnované českým a moravským tiskařům. Jana Tvrzníková se zabývá ilustračním materiálem z produkce pražského tiskaře 16. století Michaela Peterleho, Miroslav Myšák analyzoval a edičně zpřístupnil příjmový deník olomoucké tiskařky Anny Alžběty Ettelové z poloviny 17. století. Další dva příspěvky jsou věnovány frontispisům, které byly do tisků umisťovány s propagačně-marketingovým cílem přimět čtenáře ke koupi (Hana Beránková, Typologie barokních frontispisů v bohemikálních tiscích a Klára Andresová, Frontispisy a ryté titulní listy vojenských příruček). Shrnující charakter má příspěvek z pera Veroniky Sladké věnovaný především středověkým dějinám knihovny augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Praze, jehož pokračování přineseme v následujícím čísle.

Časopis tradičně přináší také aktuální zprávy o knihovědných konferencích a setkáních (mj. o návštěvě Rogera Chartiera v Praze), recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury včetně výběru nejnovějších studií s knihovědnou tematikou a zprávu o výstavě „Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína“ realizované v roce 2016 v rámci Týdne vědy a techniky v Knihovně AV ČR.

Obsah »

Additional information

Rok vydání

2016

Nákupní košík