Knihy a dějiny 21/2014

100  vč. DPH

V čísle Knih a dějin 21/2014 naleznete studii o významné barokní knihovně Františka Eusebia z Pöttingu, ve které Jaroslava Kašparová podává mimo jiné i soupis zjištěných dochovaných knih z této knižní sbírky. Andrea Jelínková představuje unikátní a dosud neznámou sbírku vzduchoplavecké literatury v Knihovně AV ČR, která byla shromážděná před více než sto lety sběratelem Eduardem Langerem.

71 in stock

Description

V čísle Knih a dějin 21/2014 naleznete studii o významné barokní knihovně Františka Eusebia z Pöttingu, ve které Jaroslava Kašparová podává mimo jiné i soupis zjištěných dochovaných knih z této knižní sbírky. Andrea Jelínková představuje unikátní a dosud neznámou sbírku vzduchoplavecké literatury v Knihovně AV ČR, která byla shromážděná před více než sto lety sběratelem Eduardem Langerem. Tématu Egypta a Blízkého východu v kramářských písních, ve kterých silně přetrvávaly zakořeněné stereotypy o Turcích, se věnuje Michal Klacek. Petr Mašek představuje konvolut vzácných tisků, který byl objeven v zámecké knihovně ve Strážnici, a jež částečně pocházel z majetku luteránského teologa Matthiase Flacia Illyrica. Za pozornost stojí i diskuzní příspěvek Petra Voita, ve kterém se zamýšlí nad koncepcí českého výzkumu knižní kultury a nad připraveností současné generace věnovat se knižní kultuře jako samostatnému vědeckému oboru.

Tradiční součástí časopisu jsou také aktuální zprávy o projektech, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury, zprávy o knihovědných konferencích a výběr nejnovějších studií z časopisů, ročenek a sborníků vydaných v roce 2014.

Obsah »

Additional information

Rok vydání

2014

Nákupní košík