Externí zdroje

Knihověda. Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století

Consortium of European Research Libraries

 Zahraniční národní retrospektivní bibliografie

Inkunabulistika

Digitální knihovny