Tiskařská bohemika 16. a 17. století (lístkový katalog)

Abecedně řazené digitalizované bibliografické popisy cizojazyčných tisků vydaných na území dnešní České republiky v 16. a 17. století. Jde o výsledky bibliografického průzkumu zahájeného v polovině 50. let a ukončeného v roce 1993, nově zjištěná bohemika byla poté zpracovávána již do databáze. Lístkový katalog neobsahuje popisy vydání spisů Bohuslava Balbína a Jana Amose Komenského, jejichž personální bibliografie byly Knihovědným oddělením vydány samostatně a jsou dostupné i na webových stránkách Knihovědného oddělení KNAV. Jednotlivá vydání spisů jsou řazena abecedně podle jmen autorů nebo podle prvního substantiva v nominativu, jde-li o spisy anonymní. Kartotéční záznamy neprošly před skenováním žádnou revizí ani korekturami a je tedy nutno k záznamům přistupovat s vědomím, že mohou být korigovány a Knihovědné oddělení vděčně přijme každé doplnění. K bibliografickým popisům jsou jako pomocný aparát připojeny také kopie provizorní verze pomocného rejstříku tiskařů, řazeného podle osobních jmen. Tím jsou usnadněny alespoň rešerše k dějinám konkrétních tiskařských dílen.

Tento rukopisný bibliografický materiál zpřístupnila Knihovna Akademie věd ČR v roce 2003 také prostřednictvím CD-ROMu „Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. Úvod Anežka Baďurová. Praha, Knihovna Akademie věd České republiky 2003. CD-ROM“

Lístkový katalog: