Knihovědné oddělení
Knihovny AV ČR

V Knihovědném oddělení se věnujeme dějinám knižní kultury.

Zabýváme se dějinami knihtisku, tiskáren i knihoven

Zabýváme se dějinami knihtisku, tiskáren i knihoven

Sestavujeme bibliografii bohemikálních tisků

Sestavujeme bibliografii bohemikálních tisků

Pečujeme o historický fond

Pečujeme o historický fond

Vydáváme odborný časopis

Vydáváme odborný časopis

Zkoumáme starší českou knižní kulturu, dějiny knihoven i knižní ilustraci
Účastníme se odborných konferencí i popularizačních akcí
Previous slide
Next slide

Vytváříme Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800

Vydáváme odborné recenzované periodikum Knihy a dějiny

Pečujeme o fond rukopisů, prvotisků a starých a vzácných tisků

Zpřístupňujeme vzácné tisky v Digitální knihovně AV ČR

Nákupní košík