Bibliografické popisy jednotlivých vydání se soupisy dochovaných exemplářů

Vznik, koncept a průběh zpracování této bibliografie popisuje zde uveřejněný text, jenž je pouze mírně pozměněným českým podkladem pro anglicky vydanou  zprávu: Anežka Baďurová, Bibliography of the Works of J. A. Comenius Printed Before 1800: Report on an Unfinished Project. In: Acta Comeniana 17, 2003, s. 191-198.

  1. J. A. Komenský - samostatně vydané spisy
  2. Díla J. A. Komenského jako součást vydání spisů jiných autorů, J. A. Komenský jako spoluautor, editor či překladatel
  3. J. A. Komenský – rukopisy