Zpracovatelé

Redakce: Anežka Baďurová.
Bibliografické popisy: Bohuslava Brtová, Stanislava Vidmanová, Anežka Baďurová, s využitím několika desítek záznamů, které pro Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800 zpracovali Vladimíra Hradecká a Josef Johanides, v počtu do pěti popisů i Eva Hlavatá, Josef Moravec, Milada Urbánková a Kateřina Volková.
Největší podíl na excerpci literatury, identifikaci záznamů získaných ze spolupracujících knihoven a na samotném bibliografickém popisu zjištěných vydání měly kolegyně Bohuslava Brtová (†1999) a Stanislava Vidmanová (†1990), jejichž památce tento CD-ROM věnujeme.
S rozsáhlou cizojazyčnou korespondencí vedenou v rámci průzkumu zahraničních knihovních fondů nám obětavě pomáhala paní Jarmila Drnovská.
Karty pro digitální podobu bibliografie naskenovala a setřídila Hana Beránková.
Rejstřík tiskařů sestavila Lenka Veselá.
CD-ROM zhotovilo oddělení informačních technologií a knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i.