Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky)

Lenka Bártová – Anežka Baďurová, Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). I. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. II/1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Textová část a soupis. II/2. Rejstříky + CD-ROM. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i., 2002. 2008. 160, 410 s. + 20 příl.

Vyobrazeni

Publikace vznikla s podporou Grantové agentury Akademie věd ČR (projekt č. A9083901/1999), první díl byl Knihovnou Akademie věd ČR vydán v roce 2002).

Projekt si vytkl za cíl:

  • a) soupis vyobrazených lokalit či jejich částí, vyskytujících se v knihách, které byly v 16.–18. století vytištěny v tiskárnách na území dnešní České republiky;
  • b) soupis týchž vyobrazení v tiscích zahraničních tiskáren 16.–18. století, pokud námětem zobrazení byla lokalita nalézající se na území dnešní České republiky;
  • c) analytické utřídění získaných údajů, zaměřené jak na možné vztahy a spolupráci mezi tvůrci (tiskař/autor spisu/výtvarník), tak na časovou křivku v uplatnění topografických motivů i grafických technik v tištěné knize.


V 1. dílu, vydaném v roce 2002, je registrováno cca 180 lokalit či jejich částí v 812 vyobrazeních, u nichž bylo zjištěno 85 jmen výtvarníků (asi třetina vyobrazení signována není) a 113 tiskáren.

2. díl registruje 298 lokalit či jejich částí v přibližně 1100 různých variantách vyobrazení, s 208 jmény výtvarníků a vztahují se k produkci 253 tiskařů či nakladatelů. Vyloučíme-li názvy a jména opakující se v obou dílech, jde dohromady o 395 lokalit v přibližně 1900 vyobrazeních, která představují tvorbu 250 výtvarníků, podílejících se na ilustrační úpravě textů u 306 tiskařů a nakladatelů. Doprovodný CD-ROM obsahuje ilustrace z cizojazyčných bohemikálních tisků.

Ukázky: