Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. stol. v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR

Beránková, Hana – Růžičková, Marie – Baďurová, Anežka: Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. CD-ROM.

Objednávka »

signety-cd

CD-ROM obsahuje 631 reprodukovaných signetů, které se vztahují k tiskárnám anakladatelům z celkem 59 měst 9 evropských zemí. Reprodukovány jsou všechny signety, které při vzájemném srovnání jevily sebemenší odlišnosti (včetně rozdílů v rozměrech). Pouze v případech, kdy v jednom tisku nebo ve vícedílné publikaci byl opakovaně bez jakýchkoliv změn uplatněn tentýž signet, zastupuje jej jedna jediná reprodukce, avšak vždy s poznámkou, kolikrát a kde je v tisku umístěn. Pokud údaj o umístění chybí, jde o titulní stranu. U každého signetu je uveden zkrácený záznam exempláře, v němž byl zjištěn, zahrnující tyto údaje: autor, název, rok, místo a datum vytištění, formát knihy a signatura KNAV. Dalšími doplňkovými údaji jsou: země vydání, jazyk spisu, oborové zařazení spisu podle jeho obsahu a vzájemné vazby jednotlivých signetů použitých v téže knize či vícesvazkovém spisu. U samotného signetu jsou registrovány rozměry, deviza, technika provedení, tvůrce signetu (byl-li podepsán nebo jeho jméno zjištěno v odborné literatuře) a formou klíčových slov je vyjádřen jak námět základního vyobrazení, tak i doprovodné výzdobné prvky. Bibliografické odkazy informují o výkladu popsaného signetu či o jeho reprodukci v konzultované odborné literatuře.

Myšlenka na podrobné zpracování signetů ze všech tisků 16. a 17. století dochovaných v Knihovně Akademie věd ČR se vynořila již v polovině 80. let, v době, kdy byla nově katalogizována část fondu pro připravovaný Soupis tisků 16. století ve fondech ZK-ÚVI ČSAV (Anežka Baďurová – Bohuslava Brtová, Praha, ZK-ÚVI ČSAV 1987–1988, 3 sv.). Z důvodu poměrně značného množství signetů, nalezených v tehdy popisovaných tiscích, nebylo možné začlenit jejich podrobný popis do citovaného Soupisu. Navíc okolnost, že na rekatalogizaci tisků 16. století měla navázat rekatalogizace tisků ze století sedmnáctého, přímo vybízela k tomu, aby rozbor signetů byl proveden až po dokončení soupisu tisků ze 17. století. Toto rozhodnutí je dnes realizováno sice po dlouhé pauze, zato však v podobě, která na počátku ani nepřipadla k úvaze: celý soubor signetů byl v reprodukcích a s příslušnými popisy převeden na CD-ROM.

Reprodukovány jsou všechny signety, které při vzájemném srovnání jevily sebemenší odlišnosti (včetně rozdílů v rozměrech). Pouze v případech, kdy v jednom tisku nebo ve vícedílné publikaci byl opakovaně bez jakýchkoliv změn uplatněn tentýž signet, zastupuje jej jedna jediná reprodukce, avšak vždy s poznámkou, kolikrát a kde je signet v tisku umístěn.