Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století

Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století. Restaurátorská práce Jarmily a Davida Frankových. Výstava uspořádaná 27. 3.–14. 4. 2006 Knihovnou Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2006. CD-ROM (rozebráno)

CD_Martinicka_bible

 

Tzv. Martinická bible, uchovávaná v Knihovně Akademie věd ČR, byla od 19. září 2005 do 3. ledna 2006 vystavena v Metropolitním muzeu v New Yorku na výstavě Prague, The Crown of Bohemia 1347–1437 a od 16. února do 21. května 2006 na Pražském hradě na výstavě Karel IV., císař z Boží milosti. Pro obě výstavy bylo shromážděno přes 200 skvělých děl z více než 90 galerií, muzeí a soukromých sbírek z 15 zemí. Tyto výstavy přibližují kulturu a umění za vlády posledních Lucemburků 1347–1437.

Před zapůjčením Martinické bible na výstavu v New Yorku byl originál bible restaurován a bylo vytvořeno rukodělné faksimile strany s iniciálou doprovázenou vyobrazením Mistra Jana Husa. Vytvoření faksimile bylo zadáno restaurátorovi panu Davidu Frankovi, vazbu faksimile provedla paní Jarmila Franková