Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800

Baďurová, Anežka a kol.: Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i., 2007. CD-ROM.

CD_Bibliografie_Komensky

CD-ROM obsahuje reprodukce bibliografických karet s cca 1035 záznamy o vydáních děl J. A. Komenského, zjištěných heuristikou a excerpcí komeniologické literatury a katalogů 130 domácích a 220 zahraničních knihoven. U přibližně jedné pětiny z nich zatím není znám konkrétní dochovaný výtisk, ostatní vydání byla podrobně bibliograficky popsána v duchu zásad používaných pro zpracovávání Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501 až 1800. Do Bibliografie byly zahrnuty nejen spisy J. A. Komenského, které vyšly jako samostatná vydání, ale i díla, jež tvoří součást spisů jiných autorů, a rovněž i díla, u nichž byl Komenský spoluautorem, překladatelem, vydavatelem nebo editorem. K záznamům jsou připojeny soupisy zjištěných výtisků, dochovaných do dnešních dnů z původního počtu celého nákladu. Část nazvaná J. A. Komenský – rukopisy neobsahuje soupis rukopisné pozůstalosti J. A. Komenského nýbrž záznamy citované v komeniologické literatuře, u nichž bylo ověřeno, že jde o dochovaný rukopis, nikoliv vytištěný text. V bibliografii byly ponechány jako informativní výsledek o identifikaci shromážděných excerpt. 

Obsah

  • Kopie bibliografických popisů
    I. J. A. Komenský – samostatně vydané spisy (se soupisy dochovaných exemplářů)
    II. Díla J. A. Komenského jako součást vydání spisů jiných autorů, J. A. Komenský jako spoluautor, editor či překladatel (se soupisy dochovaných exemplářů)
    III. J. A. Komenský – rukopisy
  • Rejstřík tiskařů, nakladatelů a knihkupců 
  • Seznam využité biografické a bibliografické literatury 

 

On-line verze CD-ROMu