Vydané publikace

Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. K vydání připravili Anežka Baďurová, Kamil Boldan, Andrea Jelínková, Marta Vaculínová. Praha, Knihovna AV ČR, v. v. i., 2014. 488 s.
Anotace »
Objednávka »

 

Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové. (red. Alena Císařová Smítková, Andrea Jelínková, Milada Svobodová). Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2013.  430 s.
Anotace »
Objednávka »

 

Blažková, Lenka – Baďurová, Anežka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). I. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. II/1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. Textová část a soupis. II/2. Rejstříky + CD-ROM. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i., Praha, Knihovna Akademie věd 2002–2008.
Anotace »
Objednávka »

 

Baďurová, Anežka a kol.: Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i. 2007. CD-ROM. (neprodejné, dostupná online verze)
Anotace »

 

Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století. Restaurátorská práce Jarmily a Davida Frankových. Výstava uspořádaná 27. 3.–14. 4. 2006 Knihovnou Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2006.
CD-ROM (rozebráno)
Anotace »

 

Veselá, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků. Praha, Knihovna AV ČR, Scriptorium 2005. 359 s. + CD-ROM (rozebráno)
Anotace »

 

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. Úvod Anežka Baďurová. Praha, Knihovna Akademie věd České republiky 2003. CD-ROM. (neprodejné)
Anotace »

 

Beránková, Hana – Růžičková, Marie – Baďurová, Anežka: Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. CD-ROM.
Anotace »

 

Beránková, Hana: Tiskařská bohemika ze 16.–18. století dochovaná ve Vatikánské knihovně a knihovně Angelica v Římě. I. Historický úvod a rejstříky. II. Popisy dochovaných exemplářů. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. 226 + 419 s.
Anotace »
Objednávka »

 

Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. (red. Anežka Baďurová). Praha, Knihovna Akademie věd ČR 1999 (2000). 380 s. (rozebráno)
Anotace »

 

Johanides, Josef: Tiskařská slovacika 18. století ve fondu Knihovny Akademie věd ČR. Praha, Knihovna AV ČR 1997. 91 s. (předmluva A. Baďurová, s. 1-2).
Anotace »
Objednávka »