Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 29, 2022

250  vč. DPH

V nejnovějším čísle Knih a dějin 1-2/2022 si můžete v české a anglické verzi přečíst studii Lenky Veselé České knihy v aukci katedrální knihovny ve Strängnäs 1765. Jde o vůbec první studii, která se věnuje tzv. druhému životu knih odvezených z českých zemí do Švédska jako válečná kořist na konci třicetileté války. 

Kategorie:

Popis

V nejnovějším čísle Knih a dějin 1-2/2022 si můžete v české a anglické verzi přečíst studii Lenky Veselé České knihy v aukci katedrální knihovny ve Strängnäs 1765. Jde o vůbec první studii, která se věnuje tzv. druhému životu knih odvezených z českých zemí do Švédska jako válečná kořist na konci třicetileté války. 

Na recepci knižní kultury je zaměřen i příspěvek Kamila Boldana Basilejská univerzita, tiskař Johannes Frobenius a recepce jeho tisků v českých zemích. Autor zmapoval ve vybraných českých knihovnách výskyt basilejských tisků z počátku 16. století, které čtenářům zpřístupňovaly nové humanistické texty. 

Jiří Just představuje nejnovější výsledky svého bádání o jednotě bratské v textu Vydavatelské strategie jednoty bratrské na začátku 17. století. 

Martin Drozda nás v textu Chrudimské kramářské tisky s fingovaným impresem zavede do dílny chrudimského tiskaře Josefa Jana Košiny a poodhalí důvody fingování tiskařských a nakladatelských údajů. 

Poslední recenzovanou studií tohoto čísla je příspěvek Angely Škovierové Školská divadelná hra Iosephiados v spracovaní humanistického básnika Ondreja Rochotského. 

V oddílu Varií najdete zprávu Jany Vlachové o archivních pramenech k životu a činnosti saského dřevořezáče Georga Scharffenbergera, které dokumentují jeho podíl na ilustracích Mattioliho herbáře. Obsáhlý materiálový příspěvek Anežky Baďurové mapuje bibliografické úsilí významného českého historika kulturních dějin, profesora Čeňka Zíbrta.

Letošní číslo přináší také tři recenze nových publikací k české knižní kultuře, z nichž dvě vyšly v zahraničí. Nechybí ani tradiční výběr knihovědných studií z nejnovějších vydání časopisů, ročenek, monografií a sborníků.

Tištěnou verzi časopisu můžete zakoupit přímo zde, online verzi najdete na webových stránkách časopisu.

Další informace

Rok vydání

2022