Vychází Paralelní existence

Jak vedle sebe v počátcích knihtisku existovaly rukopisné knihy a knihy tištěné? Jak se vyvíjely literární texty a žánry po nástupu knihtisku? Jak se v té době měnila výtvarná složka knih a také strategie jednotlivých aktérů podílejících se na jejich vzniku a distribuci? Publikaci Paralelní existence připravenou ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Knihovnou Akademie věd ČR vydává v edici Knižní kultura 25. listopadu vydavatelství Academia. Editorkami knihy jsou PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. , Mgr. Andrea Jelínková a PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

Monografie Paralelní existence se zabývá problematikou přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkami paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku v českých zemích. Stěžejními tématy jsou podoby a funkce rukopisné knihy po nástupu knihtisku, vývoj literárních textů a žánrů jako masového komunikačního prostředku, proměny výtvarné složky knih a také změny strategie jednotlivých aktérů podílejících se na vzniku, distribuci i recepci tohoto média. Zvláštní pozornost je věnována vztahu ke knize v nábožensky minoritních, ale po kulturní stránce výrazně profilovaných skupinách obyvatel českých zemí (Židé, Jednota bratrská).