Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR a cyklus knihovědných přednášek „Kniha jako komunikační médium v raném novověku“

Od krátkých utajovaných zpráv k prvním novinám. Zpravodajství od pozdního středověku do 17. století

 • Jakým způsobem se předávaly zprávy ve středověku? Kdy vznikly první noviny, komu byly určeny a jak vypadaly? Proč se značná část novin psala až do poloviny 17. století ručně, ačkoliv existoval knihtisk? Jaké byly možnosti propagandy a pro co se snažili vydavatelé novin nadchnout své čtenáře v 16. či 17. století? Na tyto otázky a mnoho dalších odpoví přednáška s prezentací mnoha zpravodajských pramenů, jež dosud ležely ukryté v českých i zahraničních archivech.
 • Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D. (Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, Historický ústav)
 • Místo konání: Oválná studovna Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)
 • Termín: pondělí 5. 11. 2018 od 17 hod.
 • Spolupořadatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Na přednášku je nutná registrace.

 

„Vepsáno na věčnou památku“ – raně novověké památníky aneb alba amicorum

 • Cesty za vzděláním včetně tzv. kavalírských cest, rozvíjené od 2. poloviny 16. století, umožnily vznik nejen cestovních deníků, ale i památníků, označovaných nejčastěji jako štambuchy či alba amicorum. Rukopisy se postupně rozšířily v řadě evropských zemí a kromě aristokratických a měšťanských studentů zasáhly i další skupiny osob, včetně žen. Jejich vývoj pak v poněkud pozměněné podobě pokračoval až v podstatě do současnosti.
 • Přednášející: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filosofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, Ústav archivnictví a pomocných věd historických)
 • Místo konání: Oválná studovna Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)
 • Termín: středa 7. 11. 2018 od 17 hod.
 • Spolupořadatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Na přednášku je nutná registrace.

 

Příběh českých knih odvezených do Švédska na konci třicetileté války

 • V letech 1646 a 1648 odvezla švédská vojska z českých zemí více než 25 tisíc knih. Knižní sbírky zabavené v Praze, Mikulově a Olomouci přitom patřily k těm nejvýznamnějším v českých zemích předbělohorské doby. Jaké byly osudy těchto knih v dalších staletích a kolik z nich se dochovalo do dnešních dnů?
  Přednáška při příležitosti první veřejné prezentace nového webového portálu mapujícího dosavadní výzkumy švédské knižní kořisti.
 • Přednášející: PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (Knihovna AV ČR, v. v. i.)
 • Místo konání: Oválná studovna Knihovny AV ČR, Národní 3, Praha 1 (mapa)
 • Termín: čtvrtek 8. 11. 2018 od 17 hod.
 • Na přednášku je nutná registrace.

 


 

Knihovna AV ČR si dále pro Týden vědy a techniky připravila: