Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648 online

Knihovna AV ČR zveřejnila nový webový portál, který širší i odborné veřejnosti zpřístupňuje zásadní prameny a informační zdroje k výzkumu švédské knižní kořisti z let 1646–1648.

Základ portálu tvoří specializovaná databáze dochovaných exemplářů, která obsahuje bibliografické údaje ke každé knize rozšířené o detailní popis provenienčních údajů včetně informace o vazbách knih a pokud možno i jejich fotografickou dokumentaci. V současné době databáze obsahuje záznamy asi o třetině dnes známých knih; další data budou postupně doplňována dle pokračujícího výzkumu v zahraničních knihovnách. Na databázi je navázána mapa míst jejich dnešního uložení, která kromě geografického hlediska umožnuje filtrování také podle původních knižních celků či přímo jednotlivých vlastníků. Druhým vizualizačním prvkem portálu je „cestovní“ mapa s ilustračním obrazovým materiálem a informacemi o hlavních trasách leckdy dobrodružného putování českých knih Evropou. Webový portál také zprostředkovává digitální kopie všech původních katalogů, které byly spolu s knihovnami odvezeny z Čech a Moravy a které se dochovaly v Královské knihovně ve Stockholmu a zveřejňuje i první český překlad bohemikálních pasáží knihy švédského historika Otto Waldeho Storhetstidens litterära krigsbyten s odbornými komentáři, které reflektují současný stav poznání.

www.knizni-korist.cz