Výběrová bibliografie – Mgr. Markéta Kučerová

Mgr. Markéta Kučerová (roz. Brabcová)

Studie

  • Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd České republiky, v.v.i. (Zpráva o projektu). In: Knihy a dějiny 11/15, 2004–2008, s. 63-78. rés. angl.
  • Baďurová, Anežka – Brabcová, Markéta przy współpracy Hany Beránkovéj: Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej. In: Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. Red. Małgorzaty Komza. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2009, s. 185-200. Rés. angl.
  • Výzkum cizojazyčných tiskařských bohemik v Budapešti. In: Informace 2009, č. 4, s. 20-22.
  • Beránková, Hana – Brabcová, Markéta: Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Jazyk a řeč knihy“. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 503-518. (Opera romanica. 11).
  • Knihovědné přednášky v Týdnu vědy a techniky 2009, in: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 152-153.