Výběrová bibliografie – Mgr. Andrea Jelínková

Mgr. Andrea Jelínková (roz. Braunová)

Studie

 • Braunová, Andrea – Polakovič, Daniel: Additions to the Catalogue of Prague Hebrew Prints from the Collection of the Jewish Museum in Prague. In: Judaica Bohemiae, XXXIII, 1997 (1998), s. 109-131.
 • Počátky hebrejského knihtisku na Moravě. In: Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska, Brno-Olomouc, 1999, s. 57-61 .
 • History of the Jewish Museum Library Holdings. In: Judaica Bohemiae, XXXVI, 2000 (2001), s. 160-172.
 • Jelínková, Andrea – Steinová, Iva, Náhrobky se symboly činností a povolání. Příklady z moravských hřbitovů. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 15. listopadu 2006, Kroměříž 2007, s. 47-57.
 • Jelínková, Andrea – Vorlíčková, Anna: Knihovědné přednášky v Týdnu vědy a techniky 2010. In: Knihy a dějiny 16/17, 2010, s. 154-155.
 • Hebrew printing in Moravia at the beginning of the 17th century. In: O. Sixtová (ed.), Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Praha: Židovské muzeum v Praze – Academia, 2012, s. 153-163.
 • Hebrejský knihtisk na Moravě na počátku 17. století. In: O. Sixtová (ed.), Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha: Židovské muzeum v Praze – Academia, 2012, s. 153-163.
 • Náhrobek židovského tiskaře z Moravy v Krakově. In: Informace. 2012, č. 3
  https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/nahrobek-zidovskeho-tiskare-z-moravy-v-krakove/
 • Books in the Terezín Ghetto and Their Post-War Fate. In: Judaica Bohemiae. XLVII, č. 1, 2012, s. 85-107.

Recenze, zprávy