Výběrová bibliografie – Mgr. Lenka Bártová

Mgr. Lenka Bártová (roz. Blažková)

Monografie

 • Bártová, Lenka – Baďurová, Anežka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). I. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Předmluva a úvod Anežka Baďurová. Praha, Knihovna Akademie věd 2002. 161 s. + příl.
 • Bártová, Lenka – Baďurová, Anežka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). II/1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. Textová část a soupis. II/2. Rejstříky + CD-ROM. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i., 2008. 410 s. + 13 příl.

Studie

 • Francouzská vydání spisů J. A. Komenského a osudy jejich výtisků. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č. 2, s. 27-45. rés. něm.
 • „Putování knihy“. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny 14, 1997, s. 174–180.
 • Les musées et leur presentation de la culture livresque en République Tchèque. In: Le livre exposé: enjeux et méthodes d’une muséographie de l’écrit. Bibliothèque Municipale de Lyon, 1999, s. 32-37 [Reprint textů z konference konané ve dnech 25.–27. listopadu 1999.]
 • Veduty v české tiskařské produkci do roku 1620. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. Anežka Baďurová), Praha, Knihovna Akademie věd ČR 1999 (2000), s. 11-39.
 • Lyonské kolokvium k otázkám muzejní prezentace knižní kultury. Le livre exposé enjeux et méthodes d’ une muséographie de l’écrit. (Lyon, Bibilothèque Municipale, 26–27. Novembre 1999.) In: Knihy a dějiny 6, 1999, č. 1/2, s. 69-70.
 • Bártová, Lenka – Baďurová, Anežka: Les éditions françaises des écrits de Coménius auXVIIe siècle: déstin des ouvrages. Acta Comeniana 15-16 (XXXIX-XL), 2002, s. 285-305.
 • Letní škola knihovědných studií v Lyonu 2009. In: Informace 2009, č. 4, s. 26-28.
 • Bártová, LenkaVorlíčková, Anna: Letní knihovědná škola v Lyonu 2010. In: Informace 2010, č. 4, s. 23-24.
 • Letní knihovědná škola v Lyonu 2010. In: Čtenář 63, 2011, č. 7-8, s. 260-264.
 • Knihovědná škola v Lyonu 2012. In: Informace 2012, č. 4.