Pracovníci

PhDr. Anežka Baďurová

Mgr. Lenka Bártová

Mgr. Hana Beránková

Mgr. Andrea Jelínková

Mgr. Markéta Kučerová

PhDr. Veronika Sladká

  • e-mail: sladka@knav.cz
  • tel.: 221 403 357
  • badatelské zaměření: dějiny knihtisku a knižní kultury 16.–18. století, tiskařská produkce Jednoty bratrské

 

Mgr. Jana Svobodová

Bc. Vojtěch Šícha

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.