ONLINE Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR

 

Srdečně Vás zveme na 20. ročník vědecko-popularizačního festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.

Program Knihovny AV ČR bude vzhledem k aktuálnímu uzavření knihovny, vládním nařízením, ale především z ohledu k bezpečnosti a zdraví našich návštěvníků pouze online:

Literární soutěž IluStory

Cyklus na téma Ovidiovy Proměny

 

 


 

Literární soutěž IluStory

Existovaly civilizace, které neznaly kolo, ale žádná, která by neznala příběhy. Umění vyprávět máme zkrátka v krvi po našich předcích. Proč to nezkusit?

Vyhlašujeme literární soutěž pro Vaši fantazii a jednu rytinu.

Může to být sci-fi, pohádka, krimi, satira, cestopis, hrdinský epos nebo milostná tragédie.
Můžete být vtipní, drsní, laskaví, ironičtí…
Všechno dohromady – anebo nic z toho.
Je to jenom na vás.

Uzávěrka: 12. 12. 2020

Podrobné informace a pravidla soutěže: ilustory.cz

Soutěžní spot:

 

Cyklus na téma Ovidiovy Proměny

Přednáška Ovidiovy Proměny v umění raného novověku v Čechách a na Moravě

Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Již v době svého vzniku na sebe Ovidiova díla poutala velkou pozornost, neboť v ovzduší snah císaře Oktaviána Augusta obnovit v Římě upadající mravy a morálku předkládala čtenářům témata milostná, mnohdy až erotická.

Ovidius svým perem dokázal podat staré mýty s podmanivostí, silou a humorem, což mu vyneslo opravdu nehynoucí slávu. Umělecká díla tak čerpala po staletí svou inspiraci v ovidiovských textech, přičemž první místo mezi nimi zaujaly Metamorfózy platící za nevyčerpatelnou studnici témat z antické mytologie.

Zájem o Ovidiovo dědictví se zvyšuje přibližně od 11. století a na vrchol popularity se jeho dílo dostává ve stoletích dvanáctém a třináctém, která se proto nazývají „Ovidiovým věkem“ („aetas Ovidiana“). V této době začínají být Metamorfózy opisovány a vzniká i celá řada nepravých „ovidiovských“ textů. Od této doby se Proměny zařadily mezi zcela nepostradatelná díla, která musel takřka každý umělec znát.

Jak s Ovidiovými Proměnami pracovali umělci v renesanci a baroku u nás? To bude hlavním předmětem přednášky.

Délka přednášky: 34 min.

 

Přednáška Ovidiovy Proměny v historických ilustracích

Mgr. Markéta Kučerová (Knihovna AV ČR)

Přednáška představí ilustrace Ovidiových Proměn ve vzácných tiscích z fondu KNAV.

Na knihách z 16 .–18. století si ukážeme, jaká je výtvarná složka jejich výzdoby (frontispis, titulní list, doprovodná ilustrace, knižní dekor).

Nad známým příběhem Narcise si vysvětlíme, jak doboví výtvarníci pojali ilustraci textu, který nás přes staletí inspiruje.

Co vše se můžeme ze starých tisků dozvědět? Na příkladu nové online databáze Knihovny AV ČR https://ovidiovy-promeny.cz/ zároveň předvedeme i to, jak nám nové technologie pomáhají v práci s ilustracemi a rozšiřují perspektivy bádání.

Délka přednášky: 39 min.

 

Online debata k tématu Ovidiovy Proměny v umění

Ovidius své Proměny napsal poutavě, akčně, humorně, že je při četbě doslova vidíme před očima. Vizuálně atraktivní téma si přirozeně našlo místo ve výtvarném zpracování – v malířství, sochařství, grafice a také v knižní ilustraci. Tyto výtvarné obory se navzájem ovlivnily, malba ovlivňovala knižní ilustraci a malíři zas vycházeli z dobové znalosti ilustrovaných Proměn.

O tom, jak čeští a moravští malíři v období renesance a baroka pracovali s motivy Ovidiových Proměn, pohovoří ve své přednášce Ovidiovy Proměny v umění raného novověku v Čechách a na Moravě Radka Nokkala Miltová. Na vybraném tématu Proměn – tzv. heroických únosů – vysvětlila symboliku a interpretaci příběhu ve výtvarném umění. 

Jeden z důležitých pramenů inspirace malířů byly edice ilustrovaných Proměn. KNAV má to štěstí, že ve svém fondu opatruje, mimo jiné poklady, Ovidiovy Proměny v různých vydání od 16. do 18. století, které jsou obohaceny úžasnými ilustracemi. O těchto knihách nad známým příběhem proměny Narcise vypráví ve své přednášce Ovidiovy Proměny v historických ilustracích Markéta Kučerová.

Srdečně Vás jménem obou přednášejících zveme na společné online setkání. Ve čtvrtek 5. 11. od 17 hodin se budou těšit na Vaše dotazy, postřehy a diskusi.

Setkání se uskuteční prostřednictvím Zoom Meeting na adrese:

https://zoom.us/j/93838040777?pwd=UUk5U014VTMvTm5QTlpHYTBPdS9IZz09

Meeting ID: 938 3804 0777 / Passcode: ovidius

Více informací o platformě Zoom

 


 

Proč právě Ovidius?

V letošním roce se KNAV rozhodla v rámci Týdne vědy a techniky 2020 zvolit Ovidiovy Proměny jako zastřešující téma popularizačních přednášek pro veřejnost. Připadalo nám příznačné, zvolit právě téma Proměn, protože paralely s dnešní dobou se nabízejí.

Vše se odjakživa a pořád mění, ať chceme nebo ne. Život je jedna velká změna, proměna. Musíme reagovat na měnící se situace, které často nelze nijak ovlivnit. Jediné, co můžeme někdy změnit, je náš postoj k nim. To nám v současné epidemické situaci připadá jako zajímavá paralela k našemu životu v ní, kdy jsme nuceni přijímat změnu a proměnu, v závislosti na tom, co se kolem nás děje a jaká opatření jsou přijímána.

Zvolili jsme Ovidiovy Proměny i proto, že když je Ovidius před více než 2000 roky dokončil, byl nucen čelit nečekané životní situaci, kterou nemohl ničím ovlivnit a která vše v jeho životě změnila a proměnila. Ovidiovo vyhnanství se s naším vyhnanstvím” do izolace, do které nás vrhá epidemie koronaviru, samozřejmě nedá srovnávat. Máme k dispozici propojený svět, informace, kulturní dědictví a svobodu! 

Tím, že si připomínáme díla minulých umělců – Ovidia, výtvarníků, ale i všech lidí, kteří pro nás vydávali krásné knihy – rozšiřujeme své kulturní obzory a obohacujeme se o znalosti. Učíme se rozumět dobové symbolice a chápat, jak lidé dříve přemýšleli a co nám chtěli předat. Jejich zkušenosti můžeme vztahovat a hledat souvislosti s dnešním světem. Lidem, kteří o tato díla pečovali a pečují, patří poděkování. Díky nim se dodnes můžeme těšit z Ovidiových Proměn, brát z nich inspiraci, zkoumat je, vztahovat se k nim a předávat naše znalosti zase dál, dalším, kteří hranice poznání mohou posunout. Nebo se jen nechat inspirovat, což vůbec není málo!

 

 


 

Děkujeme za laskavou pomoc a podporu našim partnerům

 

Hlavní partner: