Knihovědná bibliografie

Vstup do databáze

Knihovědná bibliografie je databáze oborové knihovědné literatury. Obsahuje údaje o monografiích i článcích, které se zabývají dějinami knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století a knihovědné práce domácích badatelů bez ohledu na územní vymezení tématu.