Knihovědná bibliografie

Databáze odborné knihovědné literatury

Knihovědná bibliografie zahrnuje monografické studie a časopisecké články, které se zabývají dějinami knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století a knihovědné práce domácích badatelů bez ohledu na územní vymezení tématu.