Nové akvizice

2013

Knihovna AV ČR zakoupila do historického fondu Epitaf probošta vyšehradské a svatovítské kapituly Jana z Vartenberka (†1508 ), jehož autorem je Bohuslav Hasištejnský z Lobkowicz (†1510). Jde o unikátní historický dokument z počátku 17. století: malba a rukopisný text se zlacením na papírovém foliu 329 × 407 mm, v dolní části se nachází nápis vztahující se k jiné, patrně starší osobě téhož jména. Podrobný rozbor přinese studie M. Šárovcové v časopise Knihy a dějiny 20, 2013.

epitaf

(Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.)