Historický fond

Historický knižní fond KNAV tvoří rukopisy, prvotisky a staré a vzácné tisky. Jejich studium se řídí pravidly Knihovního řádu KNAV.

Zpřístupnění: