Historický fond

Historický knižní fond KNAV je fond sestávající z archiválií, rukopisů, prvotisků, starých tisků a novodobých vzácných tisků. Jejich studium se řídí pravidly Knihovního řádu KNAV.

Zpřístupnění: