Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800.
I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století.
Úvod Anežka Baďurová.
Praha, Knihovna Akademie věd České republiky 2003.
CD-ROM.
540 Kč + poštovné
Anotace »                                                                                                                       

Cena vč. DPH 100 Kč