Selected bibliography – Mgr. Anna Vorlíčková

Mgr. Anna Vorlíčková (nee Tůmová)

Studies

 • Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě. In: Nešpor, Zdeněk, ed., Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. Ústí nad Labem, Albis international 2007, s. 148-164. [Sborník z konference 21. 6. 2006–23. 6. 2006, Poděbrady]
 • Knihovědné přednášky v Týdnu vědy a techniky 2008. Zpráva in: Knihy a dějiny 11/15, 2004–2008, s. 87-88.
 • Výzkum cizojazyčných tiskařských bohemik 16.–18. století v Drážďanech. In: Informace 2009, č. 4, s. 19.
 • Jelínková, Andrea – Vorlíčková, Anna: Knihovědné přednášky v Týdnu vědy a techniky 2010, in: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 155.
 • Modlitební knížka českých exulantů v Žitavě z roku 1706, in: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 5-50.
 • Bártová, Lenka – Vorlíčková, Anna: Letní knihovědná škola v Lyonu 2010. Čtenář. Roč. 63, 7-8, 2011, s. 260-264.
  http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2011-roc-63/0708-2011/letni-knihovedna-skola-v-lyonu-2010-86-958.htm
 • Bártová, Lenka – Vorlíčková, Anna: Letní knihovědná škola v Lyonu 2010. Informace 2010/4, s. 23-24.
  /media/vg1-lv1/data/www/knav/www-root/files/Informace_4_2010.pdf